19.png

名称:Prey

版本: v1.0-v20200723+

20.png

Num 1 – 无限健康
Num 2 – 无限西装完整性
Num 3 – 无限PSI
Num 4 – 无限耐力
Num 5 – 无限项目/Ammo/Etc。
Num 6 – 无法重新加载
Num 7 – 冻结黑客计时器
Num 8 – 超级速度
Num 9 – 慢动作
Num 0 – 一击杀


注:

  1. “无限物品/弹药/等”适用于大多数物品,在物品数量减少或查看库存时生效。