2.png

名称:The Sinking City

版本:v1.0-v3709.4+

22.png

Num 1 – 无限健康
Num 2 – 无限理智
Num 3 – 无限弹药
Num 4 – 无需重新加载
Num 5 – 无限消耗品
Num 6 – 无限工艺材料
Num 7 – 无制作要求
Num 8 – 超级速度
Num 9 – 无限经验
Num 0 – 无限技能点
F1/F2/F3/F4 – 2/4/8/16x Exp
主页 – 禁用所有


注:

1、”无限资源 “对你已经拥有的材料有效。
2、当 “无制作需求 “被激活时,如果你以后想禁用这个选项,你将需要重新启动游戏来恢复效果。
3、”无限经验 “在你获得经验时生效。
4、当 “无需装弹 “被激活时,尽管你不需要重新装弹,但总的弹药量仍然会减少。你可以使用 “无限弹药 “来锁定总弹药量。